אתר מחלקת החינך באר-יעקב
  www.beerya.022.co.il
באר-יעקב חינוך
יום ג', טז’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
22:58 (31/12/15) גלעד גולדמן

טפסים להורדה לקראת רישום לשנת הלימודים את הטפסים לגני הילדים יש לשלוח למייל: biata@b-y.org.il וגם למייל sivan@b-y.org.il את הטפסים לכיתה א' ומעלה יש לשלוח למייל info@b-y.org.il להלן הטפסים: טפס רישום ידני לתלמידים באר יעקב טופס הרשאה מטעם ההורים עבור נציג הבא לרשום את הילד טופס בקשה לאישור לימודי חוץ מחוץ לישוב טופס הצהרה להורים עצמאיים/גרושים/פרודים/רווקים טופס הצהרה על מגורים בבאר יעקב טופס בקשת העברה בין מוסדות החינוך של באר-יעקב טופס רישום לבתי הספר באר יעקב.pdf

 
טופס הרשאה לנציג הרושם התלמיד/ה מטעם ההוריםטופס הצהרה על מגורים בבאר יעקב- עבור מי שאין לו עדיין רישום של מגורים בבאר יעקב בתעודת הזהות.בקשה לאישור לימודים מחוץ לבאר-יעקב (הורים המבקשים שהילד/ה ילמדו מחוץ לישוב באר-יעקב (מאחר ואין בישוב מענה לתלמיד/ה)טופס רישום ידני לבתי הספר של באר יעקב
טופס הורים גרושים/פרודים/עצמאיים/רווקיםטוםס בקשת העברה מעודכןטופס ביטול רישום מעודכן 29-12-2018
 
חדשות