אתר מחלקת החינך באר-יעקב
  www.beerya.022.co.il
באר-יעקב חינוך
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
מערכת החינוך בבאר- יעקב ערוכה ללוות את ילדכם ואתכם בשלבי ההסתגלות כיתה א' לאורך כל השנה, צוותי החינוך המיומנים שלנו יהפכו בעבורם את תהליך הכניסה לכיתה א’ לחוויה חיובית ונעימה. רישום התלמידים הרשמי יחל ביום 17/1/2018 ויסתיים ביום 6-2-2018. הרישום השנה יתקיים דרך האינטרנט (עבור תושבי באר יעקב בלבד) – הקישור דרך אתר המועצה www.b-y.org.il כמו כן יפתח מוקד רישום מרכזי אחד עבור תושבים חדשים ולמבקשים להירשם ידנית. מוקד הרישום יפעל בבית הספר אילן רמון בכתובת: רחוב שלמה בן יוסף 18 . עדכונים נוספים וטפסים בנושא הרישום תמצאו באתר המועצה. לפרטים נוספים והרשמה באינטרנט לחצו כאן בהמשך תמצאו הנחיות מפורטות לרישום לקראת שנת הלימודים תשע"ו
22:59 (31/12/15) גלעד גולדמן

רישום לכיתה א'- שנת הלימודים תשע"ט - הנחיות מפורטות לרישום כיתה א' מערכת החינוך בבאר- יעקב ערוכה ללוות את ילדכם ואתכם בשלבי ההסתגלות כיתה א' לאורך כל השנה, צוותי החינוך המיומנים שלנו יהפכו בעבורם את תהליך הכניסה לכיתה א’ לחוויה חיובית ונעימה. הנחיות ומועדי הרישום מתפרסמים באתר המועצה חשוב: בעת הרישום על ההורים להצטייד בצילום תעודת זהות של שני ההורים הרשומות על באר-יעקב בה מצוין שם הילד/ה הנרשם/ת לביה"ס. הורים עצמאיים ימלאו טופס תצהיר אותו ניתן להוריד באתר המועצה. ערעורים בכתב על שיבוץ לבתי הספר יתקבלו במחלקת החינוך לאחר קבלת הודעת השיבוץ מטעם ועדת השיבוץ בכתב. הנחיות לתושבים חדשים: תושבים חדשים אשר רכשו נכס בישוב באר-יעקב ורוצים להירשם לקראת שנת הלימודים תשע"ט מתבקשים להציג צילום חוזה רכישת הדירה כולל ציון כתובת ומועד כניסה לנכס בתחילת שנה"ל וטופס ביטול רישום מהרשות בה הם רשומים. תושבים הגרים בשכירות יציגו חוזה ל 12 חודשים לפחות. לפרטים נוספים ומידע עדכני : מחלקת החינוך מזכירות המחלקה טל'- 08-9785412 מייל nirit@b-y.org.ilו באתר המועצה : www.b-y.org.il לידיעתכם, רישום כוזב הוא עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים. מסמכים נדרשים לרישום תושבים הגרים בשכירות חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות. החוזה יהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום. דירה בבנייה או בקנייה חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ 1- באוקטובר של אותה שנת לימודים, בצירוף מס' חשבון מים של הקבלן. בבנייה עצמאית – יצורף תצהיר חתום ע"י עורך דין ובו מועד הכניסה. מיופה כוח תעודת זהות של מיופה הכח – מקור בלבד. תעודות זהות של שני ההורים – מקור בלבד. במידה ותעודות זהות של ההורים אינן מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור. מכתב הרשאה* חתום ובו מצויין הזרם החינוכי. תושבים חדשים בעיר טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד. יש לציין לגבי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים במוסדות חינוך. בכיתות ב'-ו' תעודת ציונים/הערכה מבית הספר שבו למד הילד. רישום למוסד מוכר שאינו רשמי אישור מלא וחתום על ידי המוסד על קבלת הילד למסגרת החינוכית – "נספח ד'" **הורים עצמאיים (כמוגדר בחוקסיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב – 1992 - רווק/ה, אלמן/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אשה עגונה, אשה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות) ימלא בעת הרישום תצהיר להורה עצמאי – במקרה של משמורת משותפת יצהיר ההורה הרושם: * שיש בידו פסק דין * שיש בידו מכתב האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בקשה לביטול רישום (מעבר דירה לרשות אחרת, עזיבת הארץ, רישום למוסד פרטי) טופס בקשה לביטול רישום חתום על ידי שני ההורים חוזה חתום לכתובת בעיר החדשה בקשה לאישור לימודי חוץ טופס בקשה ל"אישור לימודי חוץ" חתום על ידי שני ההורים אישור המוסד על קבלת הילד טפסים ניתן להוריד בהמשך 3. שיבוץ השיבוץ לבתי הספר יבוצע ע"י ועדת שיבוץ מקצועית. הודעות השיבוץ ישלחו במייל או סמס להורים באחריות מחלקת החינך. לידיעתכם, אם מספר התלמידים יעלה על המספר שייקבע לאותו בית-ספר, הרשות תווסת את עודף התלמידים, בהתאם לשיקול דעתה, בהתבסס על הקריטריונים המפורטים להלן: אם הרישום נעשה לאחר מועד הרישום הרשמי, אין הרשות מתחייבת לשבץ את התלמיד לבית-הספר האזורי הקרוב למקום מגוריו. מרחק גאוגרפי מדיניות ושיקולי דעת מקצועיים טפסי הודעות השיבוץ אשר ישלח ע"י המועצה יהוו שיבוץ סופי, אלא אם התקבלה הודעה אחרת במהלך פגרת הקיץ. 4. בקשה לשינוי שיבוץ (כיתה א' בלבד) בקשה לשינוי שיבוץ (ערר) מבית הספר לבית ספר אחר ניתן להגיש במחלקת החינוך של המועצה לאחר שהילד כבר רשום בבית הספר אליו שובץ. הרישום לכיתה א'- באר יעקב שאלות נפוצות האם ניתן לבחור בית ספר בזמן הרישום?תשובה : בשלב הראשון נרשמים לכיתה א' ובחורים את בית הספר הרצוי, בהמשך ישובץ הילד ע"י ועדת שיבוץ מקצועית. הודעת השיבוץ תשלח להורים ע"י מחלקת החינוך. האם ניתן לשנות את החלטת השיבוץ של ועדת השיבוץ?תשובה : מיד עם קבלת הודעת השיבוץ ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה. הודעה מפורטת בנושא אפשרות הגשת ערר תפורסם באתר המועצה. האם ניתן לבחור חברים במטרה ללמוד יחד אתם בבית הספר?תשובה : לא ניתן לבחור חברים, יחד עם זאת ועדת שיבוץ תעשה מאמץ עליון לרשום כמה ילדים מאותו הגן לאותו בית ספר במטרה למנוע מצבים בהם ישובץ ילד ללא חברים מהגן בבית ספר. מה קורה כאשר בתעודת זהות הכתובת אינה באר-יעקב אבל תושבים מתכננים לעבור לישוב בשנת הלימודים הקרובה?.תשובה : הורים המתכננים לעבור לגור בישוב ירשמו באתר רישום לתושבים חדשים ויצגו בזמן הרישום חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות ואישור על ביטול הרישום מהישוב ממנו הם מגעים. מה עושים אם לא מתאפשר להירשם באינטרנט לכיתה א'?תשובה : הרישום באתר פשוט. ניתן לקבל יעוץ טלפוני בכל אחד בתי הספר היסודיים בשעות הבוקר בימים א'-ה' , בשעות אחה"צ ניתן להירשם בבית הספר אילן רמון בימים ב' בשעות 16:00- 18:00 מה קורה כאשר רק לאחד ההורים יש תעודת זהות והורה שני לא נמצא?תשובה : באתר ניתן להוריד טופס הצהרה של הורה עצמאי אותו יש להגיש בזמן הרישום. האם צריך לרשום כרטיס אשראי ברישום לכיתה א'?תשובה: לא צריך לרשום כרטיס אשראי ברישום לכיתה א'. האם אפשר לתקן רישום שכבר בוצע באינטרנט?תשובה: ניתן לתקן הרישום באתר הרישום עד גמר מועד הרישום הרשמי ביום 6-2-2018 כמו כן ניתן להעביר למחלקת החינוך טופס רישום ידני הכולל תיקונים (ניתן להוריד הטופס באתר המועצה או בקישור המצורף כאן ) ולציין תיקון. ואנחנו כבר נתקן. איך אפשר לברר אם הרישום נקלט?תשובה: אם הכנסתם מייל וטלפון נייד במהלך הרישום תקבלו אישור כל הרישום במייל ובסמס, כמו כן בסיום הרישום יש אפשרות להדפיס אישור הרשמה. בנוסף בסיום הרישום מקבלים הודעה כי הרישום הצליח. מחלקת החינוך לא תיתן מענה טלפוני לפנייה מסוג זה.כל המידע נגיש באתר המועצה או בקישור המצורף: http://lp.vp4.me/ngtp קישור להרשמה באינטרנט

 
 
חדשות